disclaimer

DISCLAIMER 

 

 

Informatie over de inhoud van deze webshop:

 

Voor alle duidelijkheid wijst Just Lovely Fashion, hierna te noemen Just Lovely, ten aanzien van de webshop www.Justlovelyfashion.nl je op het volgende;

 

1. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Just Lovely.

2. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

3. De op de web shop getoonde informatie wordt door Just Lovely met veel zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie, welke op de site wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

4. De prijzen op deze web shop zijn allen in Euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

5. De informatie op de web shop wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Just Lovely behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf door te voeren.

6. Alhoewel Just Lovely alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Just Lovely niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de web shop via internet of anders verzonden worden.

7. Indien Just Lovely (hyper)links op deze web shop gebruikt welke leiden naar web shops/sites buiten het domein van www.justlovelyfashion.nl, welke doch feitelijk geen eigendom zijn van Just Lovely, maar louter ter informatie van de bezoeker/ster zijn opgenomen, geldt hiervoor het navolgende; Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de web shop van Just Lovely. Hoewel Just Lovely uiterst selectief is ten aanzien van de web shops/sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van webshops/sites die niet door Just Lovely worden onderhouden wordt afgewezen.

8. Just Lovely sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de webshop/site.

 

Bovenstaande is van toepassing op de webpagina www.justlovelyfashion.nl. en www.justlovelyfashion.com

Door www.justlovelyfashion.nl en www.justlovelyfashion.com te gebruiken stem je in met deze disclaimer.